Web Analytics Made Easy - StatCounter

Bachelor of Arts

Major in Business Administrations

'Elisiva 'Ahota'e'iloa
Nua Lotuseini Veilofia
Tapaita Veatupu
Sharon Mercy of God Kava

Major in English

'Alipate Mahanga

Major in History

'Aunofo Fifita
Fatafehi Grace Taufalele
Tupou 'Anaseini Kafa

Associate of Arts (General Education)

'Apasia Kafa
Sokopeti Polutele
Mele Sikimeti Manitisa
Sisi Lineni Tatafu

Go to top